Communicatie Gemeente Leudal

Enquête over communicatie

Gemeente Leudal wil graag weten hoe inwoners de gemeentelijke communicatie ervaren. Daarom vindt tot zondag 11 juni een enquête plaats. Om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te bieden om deel te nemen, kan de enquête digitaal worden gevuld, liggen er uitgeprinte vragenlijsten in openbare locaties zoals bibliotheken en gaan collegeleden zelf de straat op om in gesprek te gaan met inwoners. Deelnemers van Tip Leudal ontvangen deze enquête per mail.


Jaarlijkse peiling
Ontwikkelingen en trends op het gebied van communicatie volgen elkaar snel op. Gemeente Leudal wil blijven aansluiten op de behoefte van de samenleving. Burgemeester Désirée Schmalschläger nodigt inwoners van harte uit om deel te nemen aan deze enquête en benadrukt het belang ervan: ‘Als gemeente hechten we veel waarde aan goede communicatie met inwoners. Dat mogen inwoners ook van ons verwachten. Daarom gaan we nu jaarlijks de tevredenheid over onze communicatie peilen. Zo houden we structureel vinger aan de pols en kunnen we daar waar mogelijk bijsturen.’

Samen bouwen aan Leudal
Het invoeren van deze jaarlijkse peilingen komt mede voort uit het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan Leudal’. In 2020 werd voor het laatst een vergelijkbaar onderzoek naar communicatie gedaan.


Link naar vragenlijst:  https://enquete.toponderzoek.com/lcws 

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits